We’re a verified e-mærket webshop.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – FORBRUGERE

OBS: Afgivelse af ordre på www.energiland.dk udgør ikke en bindende aftale, før du har modtaget en endelig bekræftelse fra os. Læs mere under punkt 2.

1. Generelt
Disse betingelser er gældende for forbrugere ved handel på www.energiland.dk
Ved bestilling af produkter via www.energiland.dk bekræfter du disse betingelser, herunder at du bestiller som privat forbruger.

Virksomhedsinformation:
Electro Energy A/S
Gl. Landevej 2
2600 Glostrup
info@energiland.dk
www.Electro-energy.dk
CVR 63305014
TLF: 43441800

2. Annullering af ordre
Er materialerne afsendt fra Electro Energy, men installationen endnu ikke er påbegyndt, har du i visse tilfælde stadig mulighed for at fortryde købet. Se punkt 8.
 
3. Priser
Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser dagspriser i danske kroner og inklusiv 25% moms. Aftaler indgås på dansk.
Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne.
Alle løsninger på siden vil fremgå med den billigste pris på forsiden. Hvis du senere i processen vælger en anden installatør end den billigste, så kan den endelige pris ende med at blive højere end det fremgår af forsiden på www.energiland.dk
Du vil automatisk få foreslået den nærmeste installatør – efter postnummer, men kan frit vælge en anden installatør.
De angivne priser på www.energiland.dk er prisen for en standardløsning. Såfremt der aftales ekstraarbejder med installatøren, så afregnes disse særskilt og er www.energiland.dk uvedkommende.
Det beløb, der betales til www.energiland.dk ved bestillingen placeres på en mellemregningskonto og frigives først til installatøren, når denne meddeler, at arbejdet er færdiggjort. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at give os besked hurtigst muligt, hvis du mener, der er mangler ved det udførte arbejde.

4. Betaling
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visakort, Mastercard, American express samt ved bankoverførsel. Vær dog opmærksom på, at du ved bankoverførsel ikke er beskyttet af bankernes indsigelsesordning. Der tages gebyr ved kortbetaling.
Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og www.energiland.dk. Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke. Der kan aldrig trækkes et højere beløb, end du har godkendt.

5. Forsendelse og levering
www.energiland.dk bestræber sig på at afsende de varer, du har bestilt, inden for 2-5 hverdage, efter at vi har modtaget din bestilling, med mindre andet er aftalt i købsprocessen.
Tidspunktet for selve installationen aftales med den valgte installatør.
Fragtomkostningerne vil bl.a. afhænge af antallet af varer, deres vægt, hvor varerne skal leveres etc. Eksempelvis vil en standard luft/luft varmepumpe koste ca. 350 kr. Bemærk; er du ikke hjemme på aftalt leveringstidspunkt, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering. Alternativt kan man i feltet bemærkninger skrive hvis vareren må sættes i eg. Carport/garagen eller lignende.
Hvis du har bestilt mere end ét produkt, kan din ordre muligvis splittes i flere leveringer. Det skyldes, at vi sender fra flere forskellige lokaliteter.
Ved særligt besværlige adgangsforhold til eller på leveringsadressen, forbeholder vi os retten til at annullere en levering, opbæring og/eller montering.
Vi leverer til Danmark, Grønland, Færøerne.

6. Montering
Montering udføres kun på brofaste øer.

7. Fortrydelsesret
Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Du kan fortryde dit køb/returnere en vare ved at:
– Afvise modtagelse af varen/undlade at indløse en forsendelse
– Returnere varen til afsender
– Meddele skriftligt eller på mail, at du ønsker at fortryde købet
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse / vare og nederst i disse vilkår /her.
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for varmepumper, vandvarmere, brugsvandsvarmepumper, oliefyr og oliebrændere. Udgifterne for returnering af disse varer forventes højst at beløbe sig til ca. 350 DKK.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder, eller særlige portoomkostninger ved levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne). Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Electro Energy
Birkedam 10 C – hal 25, 6000 Kolding, 
afd.syd@electro-energy.dk, 
tlf. 75 50 23 11

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

BEMÆRK
I tilfælde hvor din købte vare skal installeres:
Du har 14 dages fortrydelsesfrist. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Rimelig betaling vil variere fra sag til sag, men kan rekvireres ved at kontakte en samarbejdspartner.

8. Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på køb af varer. Har du som forbruger købt varer, har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. Det er naturligvis et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.
Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Electro Energy og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Hvis du reklamerer inden for 2 måneder, vil det altid være inden for rimelig tid.
www.energiland.dk eller Electro Energy indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.
Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundecenter 28 95 01 73, info@energiland.dk. Lider varen af en fejl eller mangel, vil leverandøren søge at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger.
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen sendes til:
Electro Energy A/S
Birkedam 10 C – hal 25, 6000 Kolding, afd.syd@electro-energy.dk, tlf. 75 50 23 11
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

9. Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over dit køb, skal du rette henvendelse til
Electro Energy A/S
Gl. Landevej 2
2600 Glostrup
info@energiland.dk
www.electro-energy.dk
CVR 63305014
TLF: 43441800

Såfremt det ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –
http://ec.europa.eu/odr 

10. Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Energiland tager forbehold for forsinkelser, der kan henregnes under force majeure.

11. Kontakt
Electro Energy A/S
 ATT: Energiland,
 Gl. Landevej 2
, 2600 Glostrup
, info@energiland.dk

12. Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på www.energiland.dk har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

I forbindelse med afgivelse af ordre på www.energiland.dk registrerer Electro Energy A/S de afgivne personoplysninger om dig.

Disse oplysninger bevares og anvendes i det omfang, der er nødvendigt for at opfylde den indgående aftale, jf. GDPR Art. 6, stk. 1, litra b, i det omfang dette er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, jf. litra c eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. litra f.

Vi gør opmærksom på, at du i henhold til persondataforordningen har krav på indsigt i de oplysninger vi har registreret, samt på at få disse berigtiget, hvis de er ukorrekte. Desuden har du ret til at blive slettet og glemt, når vi ikke længere har brug for oplysningerne.

De registrerede oplysninger vil blive delt med vores underleverandører i det omfang dette er nødvendigt for at opfylde din bestilling.

I øvrigt henvises til vores almindelige privatlivspolitik på vores hjemmeside for øvrige oplysninger, herunder kontaktinformation på den dataansvarlige.

13. Rådgivning
Vores rådgivning er baseret på den information, der bliver givet til os, enten mundtligt eller skriftligt. Al telefonrådgivning er med forbehold, når vores sælgere ikke har besigtiget installationsstedet og ikke har givet skriftlig tilbud, med tydelig angivet information om produkt og dimensioneringsforudsætninger. Electro Energy A/S er ikke ansvarlig for rådgivning om et produkt på Energiland, hvis produktet ikke erhverves gennem Energiland.

14. Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato
(*) Det ikke relevante udstreges