Standardmontering

Standard installation og montering er altid inkluderet på energiland.dk. En standard montering er en realistisk løsning, der passer de fleste hjem. Hvis der er særlige forhold i dit hjem som gør, at det ikke er muligt at ”nøjes” med en standard montering, kan montøren forlange ekstra betaling for arbejde og materialer ud over standard monteringen. En sådan vil altid være detaljeret og baseret på montørens time og materiale forbrug.

Er du i tvivl om standard monteringen er tilstrækkelig i dit tilfælde, er du velkommen til at bede om et overslag inden du køber dit nye varmeprodukt.

Tilslutning til el

En varmepumpe skal bruge strøm. I standardmonteringen er der inkluderet tilslutning til godkendt stikkontakt med jord, eller sikkerhedsafbryder i umiddelbar nærhed af udedelen. Hvis en sådan ikke findes allerede, er det nødvendigt at bede en elektriker om at montere den. Dette arbejde er ikke en del af standardmonteringen og betales af kunden separat.

Køb uden standardmontering

Det er ikke muligt at købe produkterne på energiland.dk uden standardmontering, da der er høje krav til montørernes uddannelse og certificering. Desuden afhænger garantien af, at produktet monteret af en autoriseret montør.

Læs her hvad “standard montering” inkluderer:

Standard montage inkluderer

Luft/Luft varmepumpe (3-7 kW):

 • Leveret og monteret.
 • Beslag til uddele, inkl. vibrationsdæmper 10-15 kg.
 • 1 stk. jordstativ / vægkonsol til luft/luft.
 • 3 meter rør og elkabel mellem inde- og uddel.
 • 1 stk. Kanal BC 70 á 2 m til at skjule kølerør ude og inde.
 • 1 stk. Kanal vægtilslutning til at skjule kølerør.
 • Der er indregnet et stk. murgennemgang gennem mursten- eller trævæg til rørtræk.
 • Krav til EL installation: Der skal forefindes en 230V lovlig sikkerhedsafbryder eller stikkontakt, med en kapacitet som oplyst for valgte VP-model, maksimalt 2 m fra varmepumpens ude- eller indedel. Øvrigt elarbejde er IKKE inkluderet.
 • Elinstallation SKAL være med jord.
 • Nedtagning og bortskaffelse af gammelt anlæg er ikke inkluderet.
 • Evt. ekstra arbejde er ikke inkluderet og faktureres særskilt af vores montør.
 • Oprydning og bortskaffelse af medbragt emballage.

Gå til butikken 

 Luft/vand WPLV 9- og 14 kW (split) varmepumpe standardinstallation

 • Levering og montering af de beskrevne produkter.
 • Udedel sættes på vægstativ. Kondensvand udledes underneden.
 • Der forudsættes et tilgængeligt og klart teknikrum med tilstrækkelig plads og afløb til sikkerhedsventiler maksimalt 1 m fra indedel.
 • Der forudsættes farbar og kørebar vej til ude-delens opstillingssted.
 • Maksimalt 3 meter rørtræk mellem inde- og uddel.
 • Der skal være lovlig og klar elinstallation, maksimalt 2 m fra indedel, se krav til elinstallation under produkt.
 • Der er indregnet et stk. murgennemgang gennem mursten-, letbeton eller trævæg.
 • Der tilsluttes til eksisterende varmekreds med maksimalt 1m rørtræk i maksimalt 22 mm rør, i forzinket fittings.
 • Eksisterende cirkulationspumpe til varmeanlæg genanvendes.
 • Brugsvand tilsluttes til eksisterende installation med maksimalt 1m rørtræk i maksimalt 22 mm rør, i Alupex eller rustfri fittings.
 • Sikkerhedsventil og kontraventil (sikkerhedsaggregat) genanvendes.
 • Det opsatte varme brugsvandsrør isoleres med skumskåle, maksimalt 1m.
 • Opstart, indregulering og overdragelse med vejledning i betjening. Vejledning forudsætter at anlæggets bruger er tilstede ved opstart.

Følgende er ikke inkluderet i standardpris, men kan inkluderes mod tillægspris:

 • Nedtagning og bortskaffelse af gammelt anlæg, herunder evt. sløjfning af olietank
 • Specifikke ønsker til opstilling til udedel som fx bedafgræsning, granitskærver etc.
 • Etablering af dræn under udedel.
 • Øvrigt bygningsarbejde, som maler-, snedker- og murerarbejde
 • Øvrigt elarbejde.
 • Øvrigt arbejde på eksisterende centralvarme- og brugsvandsinstallation.
 • Lift, kran eller stillads, såfremt det kræves for sikkerhedsmæssig korrekt og forsvarlig udførsel.
 • Evt. køreplader.
 • Øvrig isolering.
 • Tilslutning til evt. eksisterende brugsvandscirkulation.

Luft/vand varmepumpe:

 • 6 meter rør t/kølemiddel
 • 10 bar sikkerhedssæt
 • 18 liter trykekspansion
 • Markstativ
 • Magnetfilter
 • Max 3 meter mellem indedel og husets rørinstallation.
 • Elarbejde er IKKE inkluderet.
 • Fjernelse af gammel installation er ikke en del af standard installationen, men kan tilkøbes ved installatør.

Gå til butikken 

Varmtvandsbeholder FLAT:

 • Leveret og monteret på eksisterende rør.
 • Sikkerhedsventil og kontraventil (sikkerhedsaggregat) genanvendes.
 • Afløb til sikkerhedsventiler maksimalt 1 m fra beholder.
 • Nedtagning og bortskaffelse af evt. gammel beholder er ikke inkluderet.
 • Der forudsættes et tilgængeligt og klart teknik rum med tilstrækkelig plads.
 • Der skal være en 230V 13A lovlig stikkontakt med jord maksimalt 2 m fra beholder (øvrigt El arbejde ikke inkluderet)
 • Evt. ekstra arbejde er ikke inkluderet og faktureres særskilt af vores montør.
 • Tilslutning til evt. eksisterende brugsvandscirkulation mod tillægspris.

Gå til butikken 

Varmtvandsbeholder KOMBI:

 • Leveret og monteret på eksisterende rør.
 • Sikkerhedsventil og kontraventil (sikkerhedsaggregat) genanvendes.
 • Afløb til sikkerhedsventiler maksimalt 1 m fra beholder.
 • Nedtagning og bortskaffelse af evt. gammel beholder er ikke inkluderet.
 • Der forudsættes et tilgængeligt og klart teknik rum med tilstrækkelig plads.
 • Der skal være en 230V 13A lovlig stikkontakt med jord maksimalt 2 m fra beholder (øvrigt El arbejde ikke inkluderet)
 • Evt. ekstra arbejde er ikke inkluderet og faktureres særskilt af vores montør.
 • Spiral i varmtvandsbeholder tilsluttes til eksisterende- og fungerende kedels ladekreds med maksimalt 1m rørtræk i maksimalt 22mm rør.
 • Der forudsættes eksisterende kedelpumpe eller 3-vejsventil til varmtvandsproduktion med eksisterende kedelstyring.
 • Der forudsættes eksisterende varmtvandsføler fra kedel, som installeres i varmtvandsbeholder.
 • Evt. ekstra arbejde er ikke inkluderet og faktureres særskilt af vores montør.
 • Tilslutning til evt. eksisterende brugsvandscirkulation mod tillægspris.

Gå til butikken 

 Solvarme

Nedtagning og bortskaffelse af gammelt anlæg er ikke inkluderet.

Eksisterende varmekildes (kedel, VP etc. ) kompatibilitet med solanlæg skal afklares med Energiland.

 • Levering og montering af de beskrevne produkter
 • Sikkerhedsventil og kontraventil (sikkerhedsaggregat) genanvendes.
 • Der forudsættes et tilgængeligt og klart teknikrum med tilstrækkelig plads og afløb til sikkerhedsventiler maksimalt 1 m fra solvarmebeholder.
 • Der skal være et 230V lovligt stikkontakt med jord maksimalt 2 m fra solvarmebeholder (øvrigt elarbejde ikke inkluderet)
 • Der er indregnet et stk.  gennemgang til loftetage gennem gips- eller træloft.
 • Der er 10 m rør inkluderet og derfor maksimalt 8 m rørtræk mellem solfanger og solvarmebeholder.
 • Evt. Stillads og lift for påkrævet sikkerhed er ikke inkluderet og faktureres særskilt.
 • Solfanger monteres på beslag oven på tag, (hældning på 20-60°) . Montage på fladt tag mod tillægspris.
 • Topspiral i solvarmebeholder tilsluttes til eksisterende- og fungerende kedels ladekreds med maksimalt 1m rørtræk i maksimalt 22mm rør.
 • Der forudsættes eksisterende kedelpumpe eller 3-vejsventil til varmtvandsproduktion med eksisterende kedelstyring.
 • Der forudsættes eksisterende varmtvandsføler fra kedel, som installeres i solbeholder.
 • Tilslutning til evt. eksisterende brugsvandscirkulation mod tillægspris.

Gå til butikken 

Brugsvandsvarmepumpe:

 • Leveret og monteret på eksisterende rør.
 • Sikkerhedsventil og kontraventil (sikkerhedsaggregat) genanvendes.
 • Afløb til sikkerhedsventiler maksimalt 1 m fra brugsvandsvarmepumpe.
 • Nedtagning og bortskaffelse af evt. gammel beholder er ikke inkluderet.
 • Der forudsættes et tilgængeligt og klart teknik rum med tilstrækkelig plads.
 • Der skal være en 230V 13A lovlig stikkontakt med jord maksimalt 2 m fra beholder (øvrigt El arbejde ikke inkluderet)
 • Der er indregnet et stk. murgennemgang gennem mursten- eller trævæg til udblæsning.
 • Indsug fra samme rum som monteret .
 • Der er 2 m rør samt 1 stk. 90” buk inkluderet og derfor maksimalt 1,5 m rørtræk mellem brugsvandsvarmepumpe og udkast i væg.
 • Evt. ekstra arbejde er ikke inkluderet og faktureres særskilt af vores montør.
 • Tilslutning til evt. eksisterende brugsvandscirkulation mod tillægspris.

Gå til butikken 

Oliekedel Blue Star:

 • 1 Stk. Overgang 76,5/80MM Blue Star
 • 1 Stk. Aftrækssikring 80GR
 • 1 Stk. Aftræksbøjning Ø80 90GR ½”Stud