Vi er e-mærket, og du kan derfor handle trygt hos os

Hvorfor kan jeg ikke selv installere min varmepumpe?

Gorenje PANDORA Energiland

I 80erne og 90erne var den store dagsorden ozonlaget. Forskerne slog alarm og udråbte freonholdige kølegasser som den store synder og den direkte årsag til et begyndende hul i det ozonlag, som beskytter jorden mod den farlige UV stråling.

Den gang satte man hårdt ind og forbød freonholdige kølegasser – og det hjalp. I dag har ozonlaget det godt igen og UV indstrålingen er tilbage på normalt niveau.

I dag handler dagordenen om klima og CO2 udledning. Faktum er at de fleste kølegasser, som er nødvendige for at en varmepumpe fungerer, har en langt højere drivhus effekt end CO2. Desuden er gasserne skadelige for mennesker.

Det er derfor et EU lovkrav at omgangen med kølegasser forgår på en forsvarlig og forud bestemt måde. I Danmark har vi KMO Kølebranchens Miljøordning, som er den instans, der udsteder certificeringer til arbejdet med kølemidler. For at få en sådan certificering, skal man gennemgå en uddannelse til kølemontør, på et akkrediteret uddannelsessted.

Virkningsløse supermarkeds varmepumper

Nu tænker du måske, at jeg kan da sagtens gøre det selv, uden at sende kølegas ud i naturen, og det kan du måske også. Men for at opnå en optimal økonomisk fordel af din nye varmepumpe skal denne også installeres korrekt.

I de sidste 20 år er der sat mange varmepumper op af private og håndværkere der enten ikke vidste hvad de gjorde eller bare ikke rådede over det fornødne udstyr. Det har betydet, at de mange uautoriserede supermarkeds varmepumper i bedste fald ikke har været dyrere end olie i drift, og i nogle tilfælde nærmest værdiløse som varmekilde.

Korrekt installation er nøglen til høj effektivitet

Når du køber en varmepumpe gennem Energiland er certificeret og professionel installation altid inkluderet. Vores Gorenje varmepumper er i højkvalitet og udviklet til at give kunden best value for money. Men ingen kæde er stærkere end det svageste led og derfor er installationen faktisk lige så vigtig som pumpens specifikationer. Der skal ikke meget luft i systemet til at nedsætte effektiviteten, eller til at slide varmepumpen uforholdsmæssigt hurtigt.

De specifikationer som er angivet for den enkelte varmepumpe er udregnet under optimale og korrekt installerede forhold. Dvs. en A+ eller A++ pumpe hurtigt bliver til en B eller C pumpe hvis installationen er mangelfuld. Og det betyder meget for den økonomiske gevinst, som en varmepumpe ellers kan være.

Støj og effekt

Montørerne hos Energiland er uddannet til at bistå kunden med at placere den nye varmekilde på den mest hensigtsmæssige måde. Et spørgsmål vi ofte får, er hvor meget en varmepumpe støjer. Her har fabrikken angivet nogle DB målinger, men de holder kun, hvis varmepumpen er korrekt monteret. På samme måde er varmefordelingen i rummet også afhængigt af en korrekt montering.

Derfor er konklusionen at det giver rigtig god mening, at det er et lovkrav at installation af varmepumper skal foretages af en autoriseret installatør.